SERVICII

CE OFERIM NOI

Avem o experiență vastă în domeniu notarial, de peste 22 de ani, ceea ce reprezintă garanția semnăturii tale!

Rapid, simplu și ieftin, prin noi beneficiați de soluții corecte, economisind timp și bani.

Suntem buni cunoscători ai sistemului legislativ, buni psihologi și prieteni, dispuși să ajute în deslușirea spețelor complicate.

SERVICIILE NOASTRE

AUTENTIFICARE DOCUMENTE

DIVORȚURI ȘI PARTAJE

PROCURI

DECLARAȚII

SERVICIILE NOASTRE

AUTENTIFICARE DOCUMENTE

DIVORȚURI ȘI PARTAJE

PROCURI

DECLARAȚII

SUCCESIUNI

AUTENTIFICARE DOCUMENTE

Notarul public întocmește și autentifică înscrisuri...

DIVORȚURI ȘI PARTAJE

Divorțul în legislația actuală românească poate fi...

PROCURI

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar...

CONTRACTE DIVERSE

Contractul este definit de art. 1166 al noului Cod civil român şi de doctrină...

DECLARAȚII

Uneori, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea...

AUTENTIFICARE DOCUMENTE

Notarul public întocmește și autentifică înscrisuri autentice notariale în forma și în condițiile stabilite prin Legea Nr. 36/1995.

Autentificarea acestora se face de către notar cu respectarea următoarelor principii:

 1. stabilirea identității părților;
 2. exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținutul actului;
 3. semnătura acestora și data înscrisului.

DIVORȚURI ȘI PARTAJE​

Divorțul în legislația actuală românească poate fi de competența notarului public în condițiile în care soții ajung la o înțelegere amiabilă.

Unul dintre elementele de noutate aduse de codul civil, a fost acela ca divortul nu mai este deferit in totalitate instantei de judecata, oferind partilor posibilitatea sa desfaca casatoria si pe cale administrativa sau prin procedura notariala.

Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați.

Acordul trebuie să se realizeze cu privire la numele de familie purtat după divorț, iar în cazul existenței copiilor minori, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învatățătură și pregătire profesională.

Încetarea coproprietății prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească.
Convențiile privind suspendarea partajului nu pot fi încheiate pentru o perioadă mai mare de 5 ani. În cazul imobilelor, convențiile trebuie încheiate în formă autentică și supuse formalităților de publicitate prevăzute de lege.

LEGALIZĂRI, CERTIFICĂRI, DUPLICATE

Dintre procedurile notariale comune, amintim: legalizarea copiilor de pe înscrisuri, legalizarea traducerilor și semnăturilor, eliberare duplicate etc.

Sumarul altor proceduri notariale:

 1. legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 2. efectuarea și legalizarea traducerilor;
 3. certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;
 4. certificarea unor fapte;
 5. legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor;
 6. darea de dată certă înscrisurilor;
 7. primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul notarial;
 8. actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;
 9. eliberarea de duplicate de pe actele întocmite;
 10. activități fiduciare, în condițiile legii;
 11. numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 12. înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;

PROCURI

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dvs. De exemplu, îl puteți împuternici pe mandatar să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței sau a unei instituții bancare etc.

Ca să evitați orice eventuală așteptare la sediul biroului nostru, vă recomandăm să vă programați în prealabil la numerele afișate pe site sau prin e-mail. De asemenea, puteți să ne trimiteți prin e-mail actele scanate, astfel încât să veniți la notariat doar pentru a semna și ridica procura.

Acte necesare pentru procură:

 • actul de identitate al părții care face împuternicirea (mandant), în original.;
 • copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar) sau datele acestuia de identificare

CONTRACTE DIVERSE

Contractul este definit de art. 1166 al noului Cod civil român şi de doctrină ca fiind un acord de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic între acestea.

Contractul este atât în dreptul străin cât şi în cel român principalul izvor de obligaţii civile prin care oamenii îşi transmit proprietatea bunurilor, îşi prestează servicii şi, în general, îşi satisfac trebuinţe materiale sau spirituale.

Vă prezentăm mai jos câteva dintre contractele speciale cele mai des întâlnite în practica notarială. Apăsând pe titluri veţi fi redirecţionaţi pe o pagină care vă oferă mai multe informaţii despre tipul de contract selectat, acte necesare, costurile implicate, modele şi alte informaţii.

Contract de vânzare-cumpărare

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului, în schimbul unei sume de bani, dreptul de proprietate asupra unui bun.

 

Precontract, antecontract de vânzare-cumparare

Prin antecontractul de vânzare-cumpărare sau precontract, ca promisiune bilaterală, ambele părţi se obligă să încheie în viitor, la data şi în condiţiile stabilite de antecontract, contractul propriu-zis de vânzare-cumpărare.

 

Contract de donaţie

Donaţia este contractul prin care o parte transferă alteia un bun, în mod gratuit şi irevocabil.

 

Contract de schimb imobiliar

Contractul de schimb este acel act prin care fiecare dintre părţi transmite sau se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.

 

Contract de întreținere

Contractul de întreţinere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii celeilalte părţi sau a unui terţ, pe o anumită durată.

 

Contract de partaj

Partajul sau împărţeala este o operaţiune juridică prin care se pune capăt stării de proprietate comună sau de indiviziune.

 

Act de dezlipire

Prin actul de dezlipire sau dezmembrare se desparte o parte din imobil sau se micşorează întinderea acestuia.

 

Contract de închiriere

Prin contractul de închiriere o persoană se obligă să-i asigure alteia folosinţa temporară, totală sau parţială a unei suprafeţe locative în schimbul unei sume de bani (“chiria”).

Contractul de comodat auto

Contractul de comodat auto este actul prin care o persoană remite gratuit alteia, spre folosinţă temporară sau permanentă, un automobil, cu obligaţia celei din urmă sa-l restituie în natură.

Contract de comodat locuinta spatiu

Prin contractul de comodat al unei locuinţe sau spaţiu, o persoană remite gratuit alteia bunul imobil spre folosinţă temporară sau permanentă, cu obligaţia celei din urmă sa-l restituie în natură.

DECLARAȚII

Uneori, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea impune ca ea să fie încheiată în formă autentică, în faţa notarului. O astfel de declaraţie este, spre exemplu, declaraţia de renunţare la succesiune pentru care Codul Civil impune regula ca ea să fie dată în faţa unui notar.

De asemenea, numeroase acte normative (legi speciale, regulamente interioare ale diverselor instituţii, ordine de Ministru etc.) impun necesitatea unei declaraţii date în faţa notarului public.

Vă prezentăm mai jos cele mai populare tipuri de declaraţii întâlnite în practica notarială.